سالگرد در گذشت زنده یاد دکتر احمد مدنی

5 سال قبل در روز 23 بهمن 1384 خورشیدی دریادار دکتر احمد مدنی پس از یک بیماری نسبتاً طولانی چشم از جهان فروبست.دکترمدنی مبارز خستگی ناپذير آزادی, از رهبران شهیر جبهه ملی ایران بود که چون پیشوایش مصدق, مغضوب دو نظام شاه و شیخ بود و هست چون اندیشه ملی داشت و هیچگاه بر سر منافع و مصالح ملی سازش نکرد . او در تمام دوران زندگی خود برای آزادی ، استقلال و عدالت اجتماعی در ایران تلاش کرد و رنج زندان ، تبعید و آوارگی را به جان خرید

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!