فعاليت بيش از 250هزار متخصص ايراني درآمريكا وكانادا

انتقال250ميليارد دلار سرمايه انساني ايران به آمريكا با مهاجرت نخبگان

معاون وزيرعلوم خبرداد:
فعاليت بيش از 250هزار متخصص ايراني درآمريكا وكانادا   

خبرگزاري دانشجويان ايران – تهران
سرويس: علمي – فناوري

معاون
وزير علوم با اشاره به مهاجرت 250 هزار متخصص ايراني به آمريكاي شمالي،
ارزش سرمايه‌هاي انساني منتقل شده از مهاجرت اين نخبگان را حدود 250
ميليارد دلار ارزيابي و خاطرنشان كرد: هيچ انسان عاقلي نمي‌گذارد سرمايه‌اش
به اين شكل از بين برود، لذا ايجاد زيرساخت و فراهم كردن شرايط براي
افرادي كه تمايل دارند و مي‌توانند توانمندي‌هايشان را به داخل كشور منتقل
كنند به عنوان يك اصل مطرح است.

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري
دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسين نادري‌منش كه به عنوان دبير همايش «نقش
فناوري‌هاي نوين در ارتقاي زندگي انساني؛ ‌فرصت‌ها و چالش‌ها» با
خبرنگاران … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!