تيراندازي منافقين به رهگذران چندين مجروح به جا گذاشت

خبرگزاري فارس: عوامل مزدور گروهگ منافقين با گشودن آتش به سوي رهگذران، چند تن از آنان را به شدت مجروح كردن.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از منابع خبري، عوامل مزدور گروهگ تروريستي منافقين امشب و در
جريان اغتشاشات خياباني تهران، با گشودن آتش به سوي رهگذران، چند تن را به شدت مجروح كردند، كه حال يكي از آنان وخيم گزارش شده‌است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!