دزدان دریایی سومالی یک کشتی ایرانی را ربودند

ایران از ربوده شدن يك فروند كشتى متعلق به شركت كشتيرانى ايران و هند توسط دزدان سوماليایى خبر داده است.

محمد حسين داجمر، مديرعامل شركت كشتيرانى ايران گفته است که “هدف دزدان دريايى باج خواهى است و نكته مهم اين كه اين دزدان دامنه فعاليت خود را گسترش داده و با طى ۲ هزار كيلومتر در مسير تجارت خليج فارس قرار گرفته اند.”

بنابر گزارش خبرگزارى هاى ايران، اين كشتى با ظرفيت ۵۲ هزار تن زغال سنگ، حدود ساعت پنج بعدازظهر سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۹، از بندرعباس به مقصد چين در حركت بود كه در شمال اقيانوس هند توسط مهاجمان مسلح و مجهز به قايق هاى تندرو متوقف و ربوده شد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!