گل درتهران:دولت‌هاى منطقه بايدبه خواسته‌هاى ملت‌هايشان توجه کنند

عبدالله گل رئيس جمهورى تركيه كه براى ديدارى ۴ روزه وارد ايران شده است در واكنش به تحولات سياسى در منطقه خاورميانه گفته است: دولت‌هاى منطقه بايد ارزيابى دقيقى از درون كشور خود داشته باشند و خواسته‌هاى ملت‌هايشان را مورد توجه قرار دهند.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!