۲۵ بهمن: شاهد عینی

از تهران:

ما از میدان ولی عصررفتیم تا میدان ازادی نه به این راحتی
شعار های ما
زندانی سیاسی ازاد باید گردد
مرگ بر دیکتاتور
6 ساعت راه رفتیم
وای از دست لباس شخصی ها
از شدت گاز اشک اوردارم خفه مشم

*****

این خبر اصفهان هست:

اصفهان خيلي شلوغه هم ميدون انقلاب خيلي شلوغ بود از آدم و هم تمام خيابانهاي اطراف انقلاب از ازدحام ماشين بسته شده

تا موقع نماز مغرب توي اصفهان هيچ درگيري رخ نداد من تقريباً همون موقع رسيدم انقلاب اطلاعاتي ها اونجا نماز مي خوندند به محض اينكه نمازشون تمام شد و صلوات فرستادن مردم هم ناگهان با هم صلوات فرستادن و شروع كردن به الله و اكبر گفتن كه ناگهان مثل مور و ملخ ريختن سر مردم و وحشيانه مردم را زدن همينطور كه ريختن يه عده پناه بردن به پاركينگ كنار سينما كه لانه زنبور بود و متاسفانه بدجور زدنشون توي پاركينگ تعداد زيادي هم رفتن توي دو تا پاساژي كه توي انقلابه و درهاي نرده اي را بستن و از اون تو مامورها را هو مي كردن

يه صحنه هم كه ديدم كه واقعاً افسوس خوردم از اينكه موبايلم را گذاشتم خونه خاله ام نبردم اين بود كه بعضي از ماشينها به آنتنهاشون ربان سبز بسته بودن و روي شيشه ها تيك سبز زده بودن يه ماشين با اين شكل چند تا جوون توش بودن كه دستبند سبز هم داشتن و با موبايل مي خواستن فيلم بگيرن كه ناگهان حدود 20 – 30 نفر لباس شخسي ريختن دور ماشين و پلاكها ماشين را كندن و مي خواستن در ماشين را باز كنن و بيارنشون بيرون ولي در ماشين بسته بود همين طور كه فحش مي دادن و دسته در ماشين را مي كشيدن مي گفتن در را باز كنين وگرنه شيشه را ميشكنيم يه عده زن و دختر ريختن جلو و همينطور كه جيغ مي كشيدن و داد مي زدن به لباس شخصي ها مي گفتن ولشون كنين چيكار دارين بچه هاي مردم را كه تا مامورها ديدن اينطوري شد و مردم دارن ميان طرف زنها مجبور شدن برگردن كه مردم را متفرق كنن و ماشين را ول كردن گرچه پلاك را بردن و بعداً مي تونن بگيرنشون اما اون لحظه شهامتي كه زنها نشون دادن فوق العاده بود

با اينكه مرد هم خيلي زياد بود ولي مثل قبل تعداد زنها خيلي چشمگيرتر بود

توي اصفهان اصلاً نتونستن شعار بدن و حتي اگر بيشتر از 5 -6 نفر كنار هم حرف مي زدن بلافاصله لباس شخصيها مي اومدن و ميگفتن حركت كنين

گاز اشك آور هم توي انقلاب و چهار باغ و توي پارك كنار سي و سه پل زدن

بعدش ديگه از بس خاله ام و مامانم التماس كردن ما اومديم من حدوداً 20 دقيقه اس رسيدم خونه ديگه

با یکی از اقوام در تهران تلفني حرف زدم اون هنوز توي خيابان بود و گفت اينجا مثل روز عاشورا شده از شدت زدن مردم.

توي اصفهان لباس شخصيها ميزدن و اين ضد شورشها كه با كاسكت و سپر هستن و لباس خالخالي مي پوشن اما مامورهاي انتظامي كه لباس سبز پوشيده بودن مردم را نمي زدن و فقط سعي مي كردن مردم را متفرق كنن.

*****

مردم خوب اومدن. پلیس هم البته خیلی حرفه ای و بهتر از همیشه ماشالله. شهر هنوز شلوغه و احتمالا تا دیروقت فضای شهر ملتهب بمونه. تا جایی که من بودم فقط می زدن. از شوکر و باتوم خیلی استفاده می کردن. اینترنت به سختی کار می کنه فرمانده ها دائم بهم می پیچیدن. مثلا یه جا تو امیر آباد دو تا شون که یکی لباس شخصی بود داشتن همدیگر رو پاره می کردن یکی شون می گفت کی گفته الان ضد شورش بیارید اون یکی می گفت دهنت رو ببند وگر بازداشت می شی. پلیس ها طبق معمول از خواهر و مادر معترضان دریغ نداشت و مدام می زدن و فحاشی می کردن تا همون سه چهارتا شعار یا حسین میرحسین و مرگ بر دیکتاتور بودیم بعد دیگه همه اش به فرار گذشت. کلا فضا برای راهپیمایی نبود نمی ذاشتن مردم جمع بشن و با هم راه بیافتن. یه تعدادی مجروح شدندو یکی رو بردن بیمارستان. بازداشت هم بوده نیروی انتظامی/ بسیج/ سپاه و بسیج و لباس شخصی همه بودن تعداد خفن بودن تعداد زنان هم مثل قبل خیلی زیاد بود

*****

تمام سایتهامون رو فرستادند هوا دو خبر هست که باید روش کار بشه. اگر میشه این فراخوان رو پوشش بدید امروز سینه به سینه مردم میگفتند تو راهپیمایی

http://www.facebook.com/note.php?note_id=166255330…

*****

شلیک تیر مستقیم به سمت معترضین یک شاهد عینی در تهران از شلیک گلوله به سمت معترضان خبر داد. این شاهد عینی از زخمی شدن یک زن از ناحیه دست و انتقال او به بیمارستان خبر داد و گفت : استقبال گسترده و غیر منتظره مردم در راهپیمایی موجب خشم نیروهای نظامی شده است. همچنین یک شاهد عینی دیگر از شدت گرفتن درگیری بین معترضین و نیروهای لباس شخصی و نظامی در خیابان جیحون خبر داد. بامداد این رو کار کرده

http://www.bamdadkhabar.net/2011/02/post_4900/

همینطور زمانه هم داره کار میکنه این خبر رو میتونید به نقل از اونها بزنید

*****

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!