خدعۀ یاحسین میرحسین

مفسران و تحلیلگران و متخصصین عزیز جنبش سبز از نوع ناب اسلامیستی یاحسین میر حسینی مهربانی فرموده و بفرمایند کجای بیانیۀ ” سلام و درورد” میرحسین خان موسوی نا مفهوم است.

و چنانچه بیانیه بسیار سلیس و روان و همه فهم است، آیا بر این باورند که ” ملت و جنبش سبز ” ایران برای ” احیای ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام راحل ” و “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” نظام پر برکت جانشان را کف دستشان میگذارند و با خطر کهریزکی شدن کنار می آیند تا دوباره به “دوران طلایی امام ” عقب گرد کنند؟

و یا اینکه میرحسین خان خدعه و تقیه میکنند و هدف آزادی ایران و ایرانی است و این حرفهایشان هم نیرنگ برای خر کردن همرزمان، همکاران و همدستان اسلامیستی هار خودشان است؟

آیا از این نسبتها قبلاً به دیگراسلامیستهای شاگرد شارلاتان علی شریعتی و “امام راحل” هم نمیدادند که همه تو زرد از آب درآمدند؟

ایران و ایرانی گرفتار بلاست ، خدعه و تقیه و نیرنگ اسلامیستی تا کی؟

“افتخار بزرگ جنبش سبز در استقلال و تکیه آن بر نیروی عظیم ملت بوده است. جنبش سبز همواره با بیگانگان فاصله داشته و اهداف اصلی آن احیای ارزشهای انقلاب و آرمانهای امام راحل و مطالبات آزادی خواهانه و متکثر ملت شریف ایران بوده و همواره تلاش کرده است که از راههای مسالمت آمیز، اهداف خود را با تاکید براصل بنیادین کرامت ذاتی انسان و به رسمیت شناختن حق ملت برای حاکمیت بر سر نوشت خود و اجرای بدون تنازل قانون اساسی دنبال کند. این همراه کوچک شما ضمن تبریک به مناسبت پایداری خیره کننده مردم، شهادت فرزندان عزیز شما ملت سر فراز را تسلیت می گویم.

میرحسین موسوی

تهران-۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۹”

http://www.kaleme.com/1389/11/27/klm-47781

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!