مخالفان دولت: روز اول اسفند راهپیمایی می کنیم

در حالی که دادستان عمومی تهران از تلاش قوه قضاییه برای ممانعت از صدور بیانیه توسط رهبران مخالفان دولت خبر داده، وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، امروز با انتشار فراخوانی اعلام کرده است که روز یکشنبه اول اسفند، در تهران و شهرستان‌ها، تجمع هایی برگزار می شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید، با صدور فراخوانی از برگزاری مراسم سراسری “بزرگداشت” کشته شدگان اخیر، در روز اول اسفند خبر داد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!