میهمانان خارجی جشنواره تئاتربه اتهام جاسوسی دستگیروبازجویی شدند

اعلام برگزاری راهیپمایی سبزها در همبستگی با خیزش های مردمی مصر و تونس در روز بیست و پنجم بهمن و آماده باش نظامی امنیتی حاکمیت برای مقابله با این رویداد باعث بهم ریختن برنامه های عادی جشنواره فجر، بویژه جشنواره تئاتر شد.

برگزارکنندگان جشنواره تئاتر فجر می گویند: این جشنواره برای پرهیز از هرگونه مشکلی برای میهمانان و شرکت کنندگان در جشنواره کلیه نمایش های خیابانی و بخشی از برنامه های درون تالاری را این جشنواره لغو کرده و میهمانان خارجی نیز از رفتن به خیابانها منع شده بودند.

محمد حیدری، دبیر بیست و نهمین دوره جشنواره تئاتر فجر نیز دراین باره گفت: از آن جا كه در این شرایط ضمانت كافی برای محافظت از مخاطبان و هنرمندان تئاتر وجود ندارد و ممكن است برخی سو‌دجویان سوء‌استفاده‌هایی انجام دهند، تمام آثار خیابانی لغو شد.

با همه این تدابیر پیشگیرانه، ماموران امنیتی مسئول مقابله با راهپیمایان سبز شماری از میهمانان خا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!