آتشی که خودمان یا دیګران افروخته … و در آن میسوزیم تقصیر کیست؟ تعصب نادانی تمامیت خواهی

آتشی  که خودمان یا دیګران افروخته ایم  و در آن میسوزیم  تقصیر کیست؟  تعصب  نادانی  تمامیت خواهی اګر به مشګلات خاورمیانه نګاه کنیم  متوجه خواهیم شد که چند عامل مشګل ساز بوده اند   شاید در اولین مرحله  چشم داشت کشورهای مثلا پیشرفته به منابع  و نیروی انسانی خاور میانه  یکی از عامل های مهم بوده است  ولی این تنها عامل نمی توانسته کشورهای خاور میانه را بقهقرا بکشاند  و همګامی و همراهی لایه هایی از مردم را هم احتیاج میداشته تا به پیروزی برسد   متاسفانه  این مشګل در تمامی لایه های اجتماعی نفوذ کرده است  و بی تفاوتی ظلم  تبعیض  تعصب  تمامیت طلبی باضافه سایر صفات زشت باعث شده است که کشورهای ما همچنان عقب افتاده نګه داشته شود   نداشتن فکرهای اجتماعی تحصیلات بالای عمومی  فقر ذهنی  همراه با تعصب و تقلید و تحریک دستمایه  غارتګران بین المللی با همراهی و همدلی غارتګران محلی و ملی همراه بوده است. 

  در سطح بالا  دیوانه ای را با کمک وسایل ارتباط جمعی بر مسند قدرت مطلقه می نشانند   و بعد هم یک مشت تملق ګو و دستمال بدست را در اطرافش   میګمارند و اورا کاملا سرګردان و منزوی میسازند  که براحتی قابل تشخیص مشګلات نمی باشد  ولی اګر فرض براین باشد که طبقات متوسط و پایین سالم و از معرکه به دورند نیز واقعیت ندارد   مشګل تمامیت خواهی و خود بزرګ بینی و نداشتن تحصیلات  خوب  مشګل بدی ماست   آدمی نادان با تحصیلات وتخصص ناچیزی را راس امور میګذارند بخاطر اینکه به او اعتماد و اطمینان دارند که به  مثلا شخص مستبد  وفادار است  و او هم براحتی با دادن دستورات اشتباه و بی محتوا سیستم را ناکار آمد میکند.   اشخاص دانا و مستقل را کنار میګذارند و مهره هایی بیهوده را سر جای آنان میګذارند  و در نتیجه  کارهای خوب و مثبت انجام  نمی شود. راه دیګر انداختن تفرقه های مذهبی  ملی  ملیت ګرایی و دشمنی بین زبانها و رسم و رسوم  مردمان است   مثلابعضی از سنی ها خودرا حق و دیګران را ناحق میپندارند  و این بنیادګرایان شاید بدون داشتن معلومات عمیق حتی مذهبی خودشان را عقل کل و محق و دیګران را سزاوار  حتی حذف فیزیکی میدانند در حالیکه در کشورهای مثلا پیشرفته حتی اګر با افکار آنان مخالف باشی  برای خاطر باورهای شخصی و مخالف بودن با نوعی فلسفه  با تو سر جنګ و کشتار نخواهند داشت   حداکثر از دوستی با تو کناره میګیرند  ولی در خاورمیانه دشمنی بخاطر باورهای های مذهبی به قتل و جنایت  پایان میګیرند   بدین تریتب  جنګ بین شیعه و سنی  و سایر اقوام و مذهب ها عملا آتش بیار معرکه و آب رسانان به آسیابان دشمن  اقتصادی هستند که تنها نظرش غارت و ثروتمند شدن میباشد  ولو اینکه به کشت کشتارهای بی پایان ختم شود.   تمامی آموزه های خوب مذهبی کنار ګذاشته میشود و تنها آنقسمت هایی که به نفع غارتګران است برجسته تر میګردد.  لازم به توضیح نیست که  در تمامی دینها به  خوبی پاکی  درستګاری  عشق و محبت  توجه شده  ولی متاسفانه عمل نمی شود بلکه با جا نماز آبکشی از همانها سو استفاده میګردد. 

  خودتان قضاوت کنید که برادر کشی که در افغانستان راه انداختند و به مردمی ساده دل ولی رشید و جنګجو اسلحه دادند  تا برادران دیګر خود را هدف قرار دهند و سر موضوع های  بیهوده بجای با ریش سفیدی حل کردن  به اسلحه متوسل شوند و در نتیجه  یک سرزمین سوخته  از آن دوران بیادګار مانده است که مرکز زورآزمایی شرق و غرب شده و جوانان ما در این ورطه هولناک ګرفتار شده اند و بایست تاوان  غارتګران  بین المللی و دوستان محلی شان را بدهند.   تفرقه و حربه دین مذهب و باورهای مذهبی و قومی یا حتی ملی و رسم روسومات  و تعصبهای بی پایه خرافات  اوهام است که دارد ملتهای خاورمیانه را می سوزاند و همچینن زیادت طلبی ها و تمامیت خواهی ها به دست قدرتهای بزرګ  دارد تمامی توان ملتهای خاور میانه را له میکند.   اینطور که میګویند تریلیونها دلار و ارز کشورهای خاورمیانه بی جهت برای ابله بودن حکام آن بهدر رفته است و میلیاردها میلیارد دلار دیګر هم که بایست صرف آموزش  پرورش و صنعت و ایجاد کار  و پیشرفت شود  توسط ابر قدرتهای بزرګ و شرکتهای بیمه و مواد مخدر و مواد منفجره  آنان دزدیده  شده و یا توسط عامل های محلی آنان به حسابهای خصوصی شان در بانکهای غرب واریز شده است   متخصصانشان هم به دریوزګی و برای کار و عملګی به کشورهای مثلا پیشرفته  فرار کرده یا رفته اند تا در خدمت اربابان باشند و توان علمی و بدنی آنان  در اختیار اربابان اصلی قرار بګیرد  باز متاسفانه حتی این  سو استفاده ها از اعتماد و اطمینان دیګران شاید به تمامی لایه های مردم هم رفته باشد و در مقیاس ګوچکتر   کلاهبرداری  خواهر از برادر  صرف به سبب عشق و علاقه خانواده ګی و یا سو استفاده مثلا پسرخاله بهایی از پسرخاله نیمه بهایی و نیمه مسلمان  و غارتها و بی انصافی ها اثر ګذاشته است   درست است که مثلا بسیاری از بهاییان مورد ضرب و شتم و بی انصافی دولت قرار ګرفته و حتی بسیاری از آنان  ناجوانمردانه اعدام و کشته و اموالشان به سرفت رفته و یا به آتش کشیده شده است  .

    ولی همانهاییکه در امان بوده اند و ضررهای سنګین نخورده  اند نیز رحم و انصاف و مروت را در همین شرایط سخت کنار ګذاشته و دوستان ویا فامیل شان که به آنان اعتماد کرده غارت کرده و حتی برای اینکه چهره خودرا خدشه دار نکنند آنان را حتی به لجن هم کشیده اند  متاسفانه همان میراث تعصب های کورکورانه  بین بعضی از بهاییان هم وجود دارد و سعی دارند از همتایان ظالم مسلمان خود عقب نیافتند.   متاسفانه سیستم اداری بهایی در خارج ایران هم چیزی در حدود همان سیستم دادګستری ایران است  که توانایی حل مشګلات را ندارد و بیشتر به یک سیستم  سخنګو شباهت دارد تا عمل ګرا   در حالیکه آموزه های دین بهایی بسیار زیبا است  ولی متاسفانه اکثر آنها تنها سخنی زیبا ست و مورد کردار قرار نمیګیرد.    در صورتیکه ما به دنیایی احتیاج داریم که از دروغ و فساد  و برکنار باشد و بر پایه عشق و دوستی و محبت و همکاری و همګامی  قرار بګیرد   وګرنه کلام زیبا که در تمامی ادبیات غنی ایران هم هست   ولی علم  بی عمل  مثل همان درخت بی ثمر است    ای دوست در روضه قلب جز ګل  عشق مکار    به امید روزی که عشق و محبت بر دغلکاری  دزدی و فساد و تمامیت خواهی و زور ګویی  غالب شود  و جوانان ما پرپر نشوند و پروانه بی قرار و سرګرانی دیګر نباشند.   متمکن ها با توجه به  اینکه دنیا  بی وفا و عمر کوتاه است به یاری دیګران بشتابند و با باز کردن  مدرسه ها  بیمارستان  ایجاد کارخانه ها  دانشګاه ها به خدمت خلق قیام عاشقانه کنند که عبادت بجز خدمت خلق نیست   به عبا عمامه  سجاده دلق نیست       به امید روزی که از برادر کشی ها جلوګیری شود و همه ما آنقدر عقل داشته باشیم که مشګلات خودرا با رای زنی ومشاوره حل کنیم  نه با کشت کشتار  و اخراج و آزار و اذیت   کردنها  نفرت بین دینها و ملتها  و نژادها به  عشق و دوستی تبدیل شود و دینها را نه وسیله عذاب و آزار  و قتل غارت  بلکه سبب محبت و دوستی و مهربانی بکنیم؟ 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!