تبریزی ها از عبدالله گل تدریس زبان ترکی در مدارس ایران را خواستند!

تبریزی ها از عبدالله گل تدریس زبان ترکی در مدارس ایران را خواستند!

رييس جمهور تركيه در جريان اين بازديدها مورد استقبال پرشور مردم تبريز در نقاط مختلف شهر قرار گرفتند.

در این بین مردم تبریز با دیدن عبدالله گل شعار “تورک دیلینده مدرسه اولمالی دیر هرکسه” را سر دادند و از عبدالله گل خواستند دولت ایران را برای اجرای اصول 15 و 19 قانون اساسی متقاعد کند.

عبدالله گل در توصیف این استقبال مردم گفت: “کان کانی چکر” یعنی “خون مشترک انسانها را به سوی هم جذب می کند”

فیلم استقبال پرشور مردم تبریز

:

http://www.youtube.com/watch?v=GJ7rnIsCorw 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!