مصباح یزدی: جانشینی شایستهتر از آیت الله خامنهای برای امام ندیدم

آیت الله مصباح یزدی گفتند: برای مثال یکی از بهترین الگوها در مسائل اجتماعی و سیاسی که با انقلاب اسلامی ایران به مردم ایران معرفی شد، امام خمینی(ره) بود و بعد از ایشان هم رهبر معظم انقلاب، که باید از بسیاری از افراد پرسید که چرا نباید از این نعمت گران بها استفاده کرد؟

معظم له گفتند: 76سال از خدا عمر گرفتم و بینی و بین الله جانشین شایسته تر از آیت الله خامنه ای برای امام خمینی(ره) در کل عالم ندیدم.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزودند: خدا را شکر که چنین نعمتی داریم و راه شکر چنین نعمتی نیز این است که ایشان را الگوی رفتاری خود قرار دهیم.

ایشان با اشاره به تحولات ا خیر منطقه و بیان این نکته که این کشورها به دلیل نداشتن نعمت رهبری، هنوز سردر گم هستند، گفتند: امروز با توجه به این تحولات است که می فهمیم نعمت رهبری چیست.

حضرت آیت الله مصباح یزدی افزودند: همان‌گونه که رهبری امام خمینی(ره) و تحقق انقلاب برای … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!