پادو و كيف بَر مسئول دفتر فرح پهلوی

اینکه کار نزاع بر سر قدرت بین حضرات نظام پر برکت بالا گرفته و هر روز ابعاد جدیدی پیدا میکند، خبر بیات شده است.

به گفته باندی که دولت را در دست دارد، خاتمی که دو دوره رئیس جمهور پیشین نظام پر برکت بوده و میرحسین خان موسوی که هشت سال نخست وزیر محبوب “امام راحل ” بوده و آشیخ کروبی یار دیرین ” امام ” و رئیس قبلی ” مجلس شورای اسلامی”، همه جاسوسان موساد و نوکران آمریکا هستند و رئیس کل همشان، هاشمی رفسنجانی است که در تلویزیون و دم در خانه اش شعار “مرگ بر هاشمی” میدهند.

طرف مقابل هم ساکت ننشسته و مرتباً پته آنها را روی آب میریزد.

آخرین نمونه اش افشای گوشه ای از سوابق رئیس پیشین و نماینده کنونی “مجلس شورای اسلامی ” جناب آقای حداد عادل است.

حضرت عادل به جز حرفه نمایندگی و ریاست فرهنگستان، پدر عروس رهبر اسلامیستهای تجاوزگر جنسی، سید علی خامنه ای هم تشریف دارند و کلی کار و بار نون آبدار مثل داشتن مدارس خصوصی و دیگر چیزها را هم که البته دارند.

بعد از اینکه حداد خان از پشت تریبون مجلس لاتهای اسلامیستی چند تا درشت بار کروبی و میر حسین خان موسوی کرد، سحام نیوز کروبی هم این مطلب را منتشر کرد:

“جاي بسی تعجب است كه كسی اكنون در تريبون هاي مختلف دم از انقلاب و سرمايه هاي آن ميزند كه تا پيش از آن در سمت “پادو و كيف بَر مسئول دفتر، فرح پهلوی” مشغول به خدمت به انقلاب و مردم انقلابی بوده است!! چه خدمتی و چه منصبی!!؟

و البته شايد اگر از آقاي “حداد به اصطلاح عادل” پرسيده شود كه بهترين خاطرات دوران قبل از انقلاب شما چه بوده؛ وی به برگزاری مراسم جشن تولد وليعهد(رضاپهلوی) اشاره نمايد كه پدر ايشان در آن ايام، همه ساله با آذين بستن و چراغانی نمودن كوچه و محله، اين واقعه را جشن مي گرفتند!!”

دوستان عزیز اسلامیستی باید بر افشاگریهای خود علیه یکدیگر سرعت بخشند که هر طرف که رسوا تر شود به نفع ایران و ایرانی است.

پ.ن. نا گفته پیداست که اشاره سحام نیوز به مسئول دفتر [شهبانو] فرح پهلوی به آقای سید حسین نصر است که به گفتۀ آقای حداد عادل از دوستان نزدیک ایشان بوده و میباشند.

http://www.sahamnews.net/?p=16920

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!