پايان 40 سال فرصت‌طلبي/ ناگفته‌هاي پرونده ساواك موسوي

در زمينه اقتصادي، وضعيت بدتر بود. رانت‌خواران عضو كابينه موسوي با تأسيس
شركت‌هاي رجا، بنياد نبوت، بنياد الهادي و… چنان خون ملت را مكيدند كه تا
سال‌ها، دولت‌هاي جمهوري اسلامي بايد تاوان پس مي‌دادند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!