بگو مرگ بر شاه

علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی شخصاً ار هواداران و کاربران  پر و پا قرص به قتل رساندن حریف سیاسی و دادن شعار مرگ بر است و بارها و بارها از پشت تریبونهای رسمی و علنی نظام پر برکت  آن شعار مطلوب اسلامیستها را سر داده است. 

برای نخستین‌بار درتاریخ نظام پر برکت شعار‌ مرگ بر علیه یکی از اصلی‌ترین بنیانگذاران نظام مقدس، آنهم در شهر قم، سر داده می‌شود

بگو مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، اکبر شاه

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!