شلیک گاز اشک آور بسمت تظاهرکنندگان در میدان ولیعصر

من مستقیما از میدان ولیعصر گزارش میکنم / میدان ولیعصر شلوغ شده پلیس ضد
شورش به سمت جمعیت لحظاتی پیش گاز اشک آور شلیک کرد من از طریق ایرانسل و
با اپرا مینی این پیغام رو گذاشتم . اطلاع رسانی کنید در محورهای انقلاب –
ولی عصر و در میدان 7 تیر و همچنین در خیابان سهروردی تجمعاتی شکل گرفته و
مردم شروع به شعار دادن و فریاد الله اکبر هستند. بر اساس این گزارش ها
نیروهای نظامی و گارد ضد شورش با دهها دستگاه موتور سیکلت میدان ولی عصر را
بسته اند. همچنین خبرهایی مبنی بر تجمعی در حوالی جام جم و فریاد الله
اکبر شنیده می شود. با پایان یافتن ساعت کاری ادارات و سازمان ها هر لحظه
بر تعداد مردم و آزادی خواهان اضافه می شود. حضور گسترده نیروهای امنیتی و
لباس شخصی در خیابان های انقلاب و آزادی مشهود است. تعداد زیادی از
تظاهرکنندگان در مسیر میدان ونک و چهار راه ولیعصر حضور دارند. بخشی از
نیروهای سپاه که پادگان آنها … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!