حمله به منزل کروبی با نارنجک صوتی

سایت سحام نیوز که نزدیک به مهدی کروبی،‌از سران مخالفان دولت ایران است، گزارش داده که بین ساعت‌های یک الی ۲ بامداد دوشنبه (۲ اسفند، ۲۱ فوریه) «نزدیک به ۳۰ نفر» با پرتاب چندین نارنجک صوتی به منزل کروبی حمله کرده‌اند.
طبق این گزارش، این حمله با «هماهنگی مأموران حصر وزارت اطلاعات مستقر در منزل مهدی کروبی» انجام شده است.
به گفته سحام نیوز، مهاجمان با شعار “سید علی می‌رزمد کروبی می‌لرزد” اقدام به تخریب شیشه‌های منزل و پرتاب بمب‌های صوتی برای ایجاد رعب و وحشت در منطقه ‌کرده‌اند.
این سایت همچنین می‌نویسد، «نیروی انتظامی که ۵ شب گذشته را در محل حضور داشت این بار با هماهنگی مقامات در محل حضور نیافت و مأموران وزارت اطلاعات با ترک محل شرایط» را برای این حمله مهیا کردند.
سحام‌ نیوز از قول شاهدان عینی می‌نویسد، مردم منطقه که بر اثر این حمله دچار وحشت شده بودند به رفتار مهاجمان اعتراض کردند که این اعتراض با «ف…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!