انتقاد احمدی‌نژاد از برخورد با معترضان لیبیایی

رئیس جمهوری ایران از دولت لیبی خواسته به مطالبات مردم این کشور توجه کنند. محمود احمدی نژاد با ابراز تاسف از رفتار حکومت لیبی با معترضان گفته آزادی حق ملت هاست و مسئولان کشورها باید اجازه دهند ملت‌ها اراده خود را اعمال کنند. انتقاد محمود احمدی نژاد از معمر قذافی در حالی مطرح می شود که دو کشور روابط گرمی با هم دارند… روابطی که در گذشته فراز و نشیب های زیادی به خود دیده.

>>>

recommended by    |

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!