پاسخی به مسیح علینژاد

مسیح علینژاد دیروز در فیسبوک از مردم شکایت کرد که چرا پس از حبس خانگی موسوی و کروبی علی‌رغم بعضی‌ شعار‌ها ، قیامت نکردند. وی نوشت:

“این یک خود انتقادی است: موسوی دستگیر بشه، ایران قیامت می شه، کروبی دستگیر بشه، ایران قیامت می شه…..حالا هم موسوی، هم کروبی و هم همسران این دو زندانی شدند و قیامتی که نشد هیچ، هم ما و هم دنیا به هم نگاه می کنیم و هر کدام منتظرِ دیگری هستیم….ما بی شمار یم یا پرشعاریم؟….“

مسیح عزیز ، اشکال از مردم نیست. باید به باور‌های خودت در دو سال پیش و پیش از آن باز گردی.

مردم از روز اول به خاطر موسوی و کروبی، رای ندادند و به خیابان‌ها نیامدند، بلکه این دو وسیله‌ا‌ی بودند ، به عنوان تنها آلترناتیو (نامزدهای انتخاباتی) که حکومت جلویشان گذشته بود. مردم با استفاده از این موقعیت ، مخالفت خود را با احمدی‌نژاد، خامنه‌ای و رژیم نشان دادند. از روز اول آشکار بود که مردم بسیار از موسوی ها، کروبی‌ها و خاتمی‌ها جلوتر هستند.

به دو دلیل امروز رهبران اصلاح طلب و بیانیه‌هایشان و منشورشان کمی‌ مترقی تر از گذشته است، یکی‌ اینکه هر بار دم از امام ر‌ه، و ادامه جمهوری اسلامی و قانون اساسیش زدند دیدند که مردم کمتری حمایتشان کردند، یکی‌ هم اینکه بعد از دستهای گدائی جلوی رهبری و رژیم و سعی‌ در اصلاح این وحشی‌ها کردند و زندان ها، و دستگیری‌ها و غیره، تازه دارند میفهمند که این اشخاص اصلاح پذیر نیستند. البته هنوز هم نفهمیده اند که اصلا جمهوری اسلامی و قانون اساسیش از بیخ اصلاح پذیر نیست.

وقایع اخیر به بعضی‌ ثابت کرد که خواسته‌های مردم بسیار مترقی تر از خواسته‌های موسوی هاست، و از روز اول دعوا سر موسوی و کروبی و غیره نبود بلکه برای آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بوده ، نه بازگشت به دوران طلایی امام و اجرای بی‌ شرط قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی. موسوی‌ها هم وسیله‌ای بودند و هستند

پس از مردم اشکال نگیرید که چرا پس از حبس خانگی موسوی و کروبی، در ایران قیامت نکردند. بلکه از موسوی ها، اصلاح طلبان رژیم اسلامی و خود ایراد بگیرید که این را باور نداشتید که مردم اصلا این نظام را نمی‌خواهند.

مردم سالهاست هزینه داده اند، مسول این هزینه‌ها یکی‌ رژیم بوده بخطر عدم آزادی و سرکوب، یکی اصلاح طلبان بخاطر بیراهه بردن و ایجاد جدائی میان مردم و خواسته هایشان .

پس از کودتای انتخاباتی، بهترین موقعیت برای سقوط رژیم بود و علی‌ رغم سرکوب شدید رژیم، تنها یک دلیل بود که حرکت مردم در سال ۲۰۰۹ مانند مصر و تونس به نتیجه نرسید و آن هم کجدار و مریض کردن موسوی‌ها و اصلاح طلبان بود.

می‌دانم که بعضی‌ این را به خود گرفته و توجیه خواهند کرد، لیک حقیقت با همه تلخی‌ اش، درسی‌ است که باید گرفت نه کتمان کرد.

امیدواریم که موسوی، کروبی،رهنورد, بروجردی، اسانلو، ستوده، ……….و ده‌ها هزار دربند آشنا و گمنام رژیم جمهوری اسلامی هرچه زودتر به دست مردم آزاد شوند.

پیروز باشید

شعار مردم ما، دین از سیاست جدا

www.iransecular.org

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!