بسته شدن دفتر شبکه ماهواره ای اهل بیت ( علیهم السلام) در قم

ه گزارش خبرنگار «شیعه نیوز» روز گذشته دفتر شبکه ماهواره ای اهل بیت ( علیهم السلام ) در شهر مقدس قم بدستور دادگاه ویژه بسته شد .

در این گزارش امده است اتهام اين شبكه ماهواره ای شیعه بنا به گفته ي دادگاه ويژه، رفتار مغاير با وحدت بوده است.

همچنین دو طلبه روحانی به نامهای سید مجید نبوی و هاشم زاده  در اصفهان به دلیل همکاری با این شبکه ماهواره ای بازداشت شدند .

شبکهماهواره ای اهل بیت ( علیهم السلام ) یک شبکه غیر انتفاعی میباشد که توسط یک روحانی افغانی تبار به نام «اللهیاری» در امریکا اداره میشود .

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!