تکان دهنده‌ترین تراژدی‌ها، تراژدی پناهندگان سیاسی است

تکان‌دهنده‌ترین تراژدی‌هایی که می‌شناسم، به پناهندگان سیاسی مربوط هستند. انسان‌هایی که هست و نیست‌شان را از دست داده‌اند و به هرچه بر آب شناور باشد چنگ می‌زنند. تفاوت غیر قابل باور در جامعه ما این است که ما اینوریم و آن‌ها آنور.گفت‌وگو با کالین فرث، نامزد جایزه اسکار به خاطر بازی در فیلم «سخنرانی شاه»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!