Letter sent to the Sepah (IRGC) commanders

پس از سی سال که از ورود شیطان نجس، قاتل کبیر، و انسان خبیث خمینی میگذرد، جمهوری نکبت باراسلامی هنوز اندر خم کوی اول است. پس ز سی سال شما هنوز نتوانستید ایران را به جلو ببرید، و حال که ملت پارسی بر  علىه ستمهای سه ساله، بلکه ۱۴۰۰ ساله قیام کردند شما جوابه ندارید مگر با زور اسلحه. درست همان کاری را که ان عرب زاده پلید، محمد، با توسل به جده من، اباذرغفاری، به اتفآق برای کشتار میلیونها دست بالا بردند و افکار معدوم اسلامی را بر ایران فرمان روا کردند. نتیجیه ان امروز جمهوری ریا، دورویی، تزویر، ولایت وقاهات آخوندی است. سپاه بجز دزدی مال ملت، کشتار فرزندان ایرانزمین، و برهم زدن صلح جهانی ارمغانی برای ملت نیاورده است. بدانید که دنیا شما را شناسایی کرده است. برای سردمداران سپاه دگر در شده و در دادگاه عدل غربی در ایران و با حضور نمایندگان امریکا، اسرائل، و دگر کشورهای آزاد محاکمه خواهند شد. ولی شمای که افسر یا سربازه جز هستید به دامن ملت بپیوندید و جان خود و هزاران ایرانی را از مرگ نجات دهید. به امیده پیروزی ایرانی و پارسی بار جاهل اسلامی و عرب. از واگی دموکراتیک منطقه و دموکراسی راستین در یسراله درس بگیرید و خود را اصلاح کنید.  با درود.  محمود غفاری  شهروند امریکا  بزرگترین و بهترین دموکراسی در جهان www.ghaffaris.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!