بس است سياهی لشکر شدن برای آقايان

صنمی

آقای خاتمی در مورد حصر آقایان رهبران سبز علوی گفته است:

«چرا باید کسانی چون جناب مهندس موسوی و جناب آقای کروبی و همسرانشان که سابقه درخشان در انقلاب و جمهوری اسلامی دارند و در دلبستگی‌شان به اصل انقلاب و نظام تردیدی نیست دچار حصر و محدودیت شوند و بی‌محابا به انواع تهمت‌ها متهم شوند. با کمال تأسف چنین اقدام‌هایی سبب می‌شود که زمینه‌ای فراهم آید تا کسانی که نه نظام را قبول دارند و نه خیر ایران و ایرانی را می‌خواهند میدانداری و احیاناً از احساسات پاک مردم بخصوص جوانان سوءاستفاده کنند. آیا وجود ارتباط این عزیزان و نخبگان دیگر با مردم و جوانان، خود سبب مهار شدن غلیان‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده کسانی نخواهد شد که می‌خواهند اعتراض‌ها را متوجه اصل نظام کنند؛ در حالی که واقعاً چنین نیست؟»

کجای این حرفها خلاف حقیقت است. شبیه همین حرفها راپسر منتظری هم گفته است. من تعجب می کنم از برخی دوستان که شب صدای دزد را می شنوند و می گویند انشاالله گربه است. مثل اینکه ما عادت کرده ایم اول خیابانها را پرکنیم و بعد زندانها را! حال فتوا به مباح بودن سر دادن الله اکبر درپشت بامها هم داده میشود.

ما می گوئیم اگر مردم بطور خود جوش فریاد الله اکبر سر می دهند ، بدهند ، اما ما نمی دهیم، چون آنرا مضر به آینده ایران می دانیم. ما نباید مردمان را تشویق به دادن شعار های مذهبی و نیمه مذهبی بکنیم. حالا یا حسین میرحسین کم بود ، شعار یا مهدی شیخ مهدی هم بدان اضافه شده است! ما می گوئیم شیخ مهدی کروبی آزاد باید گردد. ما شیخ مهدی و دیگر زندانیان سیاسی را میکوشیم آزاد کنیم. اگر مهدی می خواهد شیخ مهدی را آزاد کند، بفرماید بکند، نیازی به کشته های خیابانی ندارد (!)

دوستان متوجه نیستند در کنار خیزش جوانان ایرانی برای آزادی خود و دیگر ایرانیان ، عده ای هم سوار موج آزادی خواهی شده ، می خواهند اسلام و انقلاب و موقعیت های اجتماعی وشغلی خود را نجات بدهند یا به مقام و منزلت های سابق باز گردند. آقای خاتمی یا منتظری و دیگر نصایح الملوک نویسان ، لزومی به پنهان کردن چهره خود نمی می بینند. این ما هستیم که چهره واقعی اینان را نمی بینیم. اینان می گویند آقای خامنه ای بیا و رهبران جنبش سبز علوی را آزاد بگذار ، تا خیزش مردم ایران بساط همه ما را درهم نه پیچاند.

ما اگر آزادی می خواهیم ، باید صفوف خود و رهبران خودمان را پیدا کنیم. ما باید حرف خاتمی را جدی بگیریم که مارا جزو خیرخواهان ایران نمی داند ، لابد اینان از حالا حاضر شده اند که مثل سابق برسر ما بکوبند.

پس ما باید شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را سربدهیم، نه میر حسین یا حسین. این دیگر خیلی زرنگی است که رهبری را در دست بگیری و روز و شعار و شیوه مبارزه را تعریف و تعیین کنی و بعد تعارف کنی که این جنبش رهبر ندارد و گویا همه مردم رهبرند و بما بگوئی تو خیر ایران را نمی خواهی ، ولی برای کشته شدن خوبی، برو پشت بام و بگو الله و اکبر!

این آقا می گوید آنان که نظام را نمی خواهند ، خیر ایران و ایرانی را را هم نمی خواهند. معنی حرف اینست ، آنها که در خیابانها مرگ بر ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور خیر ایران را به بهای ایثار جان سر داده اند ، خیر ایران را نمی خواهند. لابد خیر ایران را همین آقایان می خواهند که با ایده ئولوژی اسلامی شان نظامی ساخته اند که معماران اولیه و نورچشمانش امروز همه در زندان افتاده اند ، جز خود ایشان که بزودی نوبت اش هم خواهد رسید.

آیا رهبر معظم خیرایران را نمی خواهد؟ آیا شورای نگهبان و مجلسیان خیر ایران را نمی خواهند؟ پس اعتراض خاتمی برای چیست؟ آیا کسانی که با موسوی و کروبی و دوستان مشارکتی خاتمی این معاملات را کرده اند از آقای خاتمی کمتر اسلامی اند؟ بگوئید کدام یک از کارهای اینان که سر کارند ، غیر اسلامی است. اینان همین کار هائی را می کنند که شمایان به مراتب وسیع تر و خونین تر در زمان اقتدار خودتان و امامتان کردید. نگاه کنید به کشتار های خیابانی در زمان عزل بنی صدر. کشتار در کردستان و گنبد. کشتار زندان سیاسی در سالهای شصت، قتل های زنجیره ای ووووو.

ما آزادیخواهان نباید با کسانی که با اعتقادات اسلامی خودشان به صحنه آمده اند به مقابله پردازیم ولی بس است سیاهی لشکر شدن برای آقایان ، هشیار باشید ما ضمن دفاع از حقوق بشری اینان ، مرام سیاسی و پوچ بودن اندیشه رهبری اینان را بباد انتقاد بی مماشات می گیریم والا تا ابد، ملا و آخوند و زاد و رود آنها نتیجه تلاش ها و مبارزات ملت ما را خواهند بلعید و با ما معامله اهل ذمه خواهند کرد ، همانطوریکه اعراب صدر اسلام بعد از فروپاشی نظام ساسانی یا اسلامیان بعد از انقلاب با ما کردند.

شاد و پیروز باشید

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!