تعطیلی کلاس‌های دانشگاه تهران به توصیه ماموران امنیتی

* ۱۰ اسفند – ۱۴:۳۰ : گزارش‌ها از تعطیلی کلاس‌های دانشگاه تهران به توصیه ماموران امنیتی

مسئولین دانشگاه تهران به توصیه حراست و مامورین امنیتی تعداد زیادی از کلاس‌های خود را به طور رسمی تعطیل اعلام کرده‌اند.
وبسایت‌های خبری معترضان نوشته‌اند:
مدیریت دانشگاه تهران کلاس‌های گروه معدن، برق، مکانیک و فنی بالا را
تعطیل کرده و مامورین حراست مانع از حضور دانشجویان در دانشگاه شده‌اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!