مصباح يزدي: فتنه گران بترسند از روزي كه روحانيون مجبور شوند از قدرت ماورا الطبيعه خود استفاده كنند

فارس نيوز: آيت الله مصباح يزدي، مدرس حوزه ي علميه قم در گفتگو با خبرگزاري فارس گفت: «گرچه مردم نقش پر رنگي در سرنگوني ر‍ژيم ستمشاهي داشتند اما اين روحانيون بودند كه به مدد قدرت هاي خدادادي خود، شاه را مجبور به فرار از كشور كردند و زمينه را براي برپايي حكومت اسلامي در ايران فراهم نمودند.»

ايشان ضمن هشدار به سران فتنه و فتنه گران افزود: «فتنه گران هنوز ذره اي از قدرت ما را نديده اند و بنده شديدن هشدار ميدهم كه در صورت ادامه ي روند فعلي و دشمني آنان با نظام، ما روحانيون ناچار خواهيم شد همانند اواخر دوران ستمشاهي، از قدرت خداداي و ماورالطبيعه خود استفاده كنيم و آن روز است كه همه به عينه، عام الفيل را خواهند ديد.»

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!