هادی غفاری از کجا به کجا رسید + تصاویر

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هادی غفاری با خارج ساختن
کفش از پای خود و کوفتن های مرتب بر سر و صورت و بدن اینجانب گوی سبقت را
از دیگران ربودند. ایشان همچنین فحش های عرضی و ناموسی زن، مادر و خواهر
نثار من کردند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!