مشاعره با احمدی نژاد

ای مردک زشت حقه پرداز
برقع به صورتت بیانداز

تا صورت زشت تو نبینم
هر گز مکن این برقع خود باز

“ما زنده به بوی جام عشقیم
در مجلس عاشقان دلباز”

تو روضه بخوان مردک احمق
با خامننه ای بشو هم آواز

مملو ز کینه است وجودت
با ملت ما نگرد دمساز

به مناسبت شعر خوانی‌ احمدی نژاد در مجلس دهه فجر – زجر

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!