پلاکاردهای اعتراضی در استقبال مردم خرم آباد از احمدینژاد

در جریان سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به شهر خرم آباد، مرکز استان لرستان، عده ای از حاضران در مراسم استقبال و سخنرانی، پلاکاردهایی با مضامین اعتراضی در دست داشتند.

در حالی که آقای احمدی نژاد اخیرا گفته بود که ایران تنها کشوری است که در آن گرسنه وجود ندارد، روی پارچه نوشته ای که گروهی از حاضران در سخنرانی او در خرم آباد در دست گرفته اند، نوشته شده است: “ما کارگران پارسیلون گرسنه ایم”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!