تاکید احمدی نژاد بر اسلام ایرانی

هم اكنون در آمريكا در برخي ايالت‌ها تظاهرات، تحصن و اعتراض وجود دارد، اما اجازه نمي‌دهند اين خبرها پخش شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!