تقدیم به….

تقدیم به ” وی”:

تنم پذیرائ زخمه‌های دشنه تو

سلاح کشتار جمعی است کرشمهٔ تو

زلال چشم تو میخوانَدَم به غرقابی

دو صد تشنه فتاده است، پای چشمه تو

***

تقدیم به رقیب که در صدد ربایش “وی” بود:

نگو که درخواستت را جواب نکرد

تمام نقشه‌هایت را بر آب نکرد

زور بیهوده زدی به “وی” شماره دهی‌

تو را به تخمدانش هم حساب نکرد

***

تقدیم به خودم:

آمد خبر که وقت نبرد است و گاه حرب، چه میکنی‌؟

سر در کتاب فرو بردی و جمع و ضرب؟، چه میکنی‌؟

وطن تو را میخوانَدَت پرشین! چه بنشستی؟

اصلا بگو تو در منتهی‌ الیه غرب چه میکنی‌؟

زمستان ۸۹

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!