زنان و مردان ستم دیده متحد شوید و از تفرقه پرهیز کنید

زنان و مردان ستم دیده متحد شوید و از تفرقه پرهیز کنید و ظالمان متحد را از اریکه قدرت پایین بکشید اکنون ظلم و ستم جهانګیر شده است و همه جا ستمکاران دزدان دغلان و شیادان میخواهند که ارباب باشند و با جمع ثروتهایی از راه دزدی و بقول مومنین غیرمشروع میخواهند در واقع حاکمان مردم باشند  یکی از راه های ظالمانه آنان انداختن تفرقه بین مردم است   بین زن مرد   ترک  لر  فارس کرد  شیرازی و اصفهانی  رشتی و تهرانی  شیعه و سنی   بهایی و مسلمان    و…. به همین طریق برو جلو. آنان از اتحاد نیروها در وحشت هستند  زیرا ما بیشماریم و آنان اندک  ولی اندکی با هوش با دانش  زرنګ  دانا  ثروتمند   برنامه ریز و اندیشمند  و ما  احساساتی  و وابسته  به خرافات  جهل  نادانی  بی دانشی  فقر عمومی   بیسوادی و تفرقه   این است که آنان متحد و متفق و ما درهم پریشان و درهم   با سرګیجه  و بی برنامه ګی؟

  آنان براحتی حتی می توانند که مثلا رهبران مارا هم خریداری کنند وبرعلیه خودمان از آنان استفاده کنند  زیرا آنان ثروت دارند  باج میدهند  از مردی فقیری که در آزروی یک شام خوب و یک بستر نرم با یک زن زیبا است  یک مرد ثروتمند  همراه با پول ثروت  همسر زیبا و زندګی آرام و یا لااقل مجلل  درست میکنند که تا مغز استخوانش  به آنان خود را مدیون میداند  و براحتی به هم رزمان خود خیانت میکند   آنان را لو میدهد و برایشان پاپوش میسازد؟   ظالمان دزدان و دغلان شیادان درجه اول تعدادی زیاد نیستند ولی میخواهند که راه و روش آڼان مورد استفاده دیګران هم واقع بشود و اجتماع فاسد و رشوه خوار و دزد پرور بشود  تا اتحاد ها و دوستی ها از بین برود و مردم بهم اعتماد نداشته باشند و همدیګر را دوست نداشته باشند و با هم بد باشند و در ګروه های مختلف ګرد هم بیآیند و به جدال با ګروه هایی دیګر بروند  .   آنان میخواهند که زشتی و یا قبح فساد دزدی رشوه خواری و خیانت از بین برود تا به راحتی بتوانند سوار مردم شوند  آنان دوست دارند که مردم بهم بی اطمینان و بی اَعتماد باشند زیرا در اینصورت است که چرخ پیشرفت و توسعه به لنګر زنی میافتد و از چرخش سالم باز می ایستد.   آنان خواهان تفرقه جنګ بل بشو هستند تا بتوانند اسلحه ها مواد منفجره  مواد مخدر خود رابفروشند و اګر جنګی نباشد کدام دیوانه ای میلیاردها دلار بمب و اسلحه میخرد و انبار میکند؟ 

 شاید اکنون برای همه روشن شده باشد که آنان مهره های دست چین شده خود و با دست آموز های خود را بر سرسفره قدرت می نشانند  و شاهد هستید که ثروتمندان قدرتمند میلیاردها دلار سرمایه های ملی کشور را خارج میکنند و در بانکهای آنان واریز مینمایند   آنان هم که خر نیستند که این ثروتهای دزدی شده را پس بدهند  خودشان بالا میکشند.  و آنان هستند که دیوانه ګانی را بر مسند قدرت می نشانند که سرمایه مردم را غارت کنند   و بعد هم از غارتګر سرمایه های ملی کشورش رامی ربایند   و شاید تنها اجازه بدهند درصد کمی را دزد عظیم شان برای خودش نګه دارد .   اکنون شاید دیګر دیوانګی  قذافی  صدام و دیګران برای همه روشن شده باشد که مردانی که عرضه اداره حتی یک ده را هم ندارند سرپرست  و یا رهبر و رییس یک کشور میشوند  مسلم است که اشتباهات زیادی خواهند فرمود و برنامه غارتګران اصلی را براحتی پیاده خواهند کرد.   تنها راه رهایی اتحاد بین همه ملت های خاورمیانه بلکه دنیای سوم است که همراه با ستمدیده ګان دنیای اول و دوم که آنان هم در معرض خطر است متحد شوند و این دیوانه ګان طمع کار و این دزدان بی شرف و بی انصاف و این مهره های مسخ شده ثروت جنون و قدرت را پایین بکشند و بجای آنان یک شورا با مدت بسیار کم و محدود جایګزین کنند که دیګر کسی برای دیکتاتوری و دزدی و خیانت و جنایت نتواند برنامه ریزی کند.   به امید پیروزی تمامی مردمان در ستم  در تمام ګیتی  زن یا مرد  سیاه یا سفید  سرخ یا زرد  با هر دین و با هر ملیت   همه ما ستم دیده ګان  جهان باید باهم متحد شویم و دست از مسخره و لودګی برداریم و باهم یکی بشویم .

  آخر مګر میشود انسانی  هفتاد میلیارد ثروت داشته باشد و انسانی دیګر حتی یک دلار هم پس انداز نداشته باشد؟  زیرا سیستم قهار و دزد سرمایه های کوچک را باتورم و یا با ضد تورم  می رباید   و مردم فقیر را فقیر تر و مردم طبقه متوسط را هم بیچاره میکند.   تورم در مثلا ایران ثروت مردم رامیرباید و ضد تورم در غرب ثروت طبقه متوسط را صفر میکند  زیرا آنچه میخرند بعد از مدتی ارزش آن کم میشود و مجبورهستند که ارزان بفروشند؟ ګران بخرند و ارزان بفروشند   هرکاری کنیم استفاده آن   به کیسه دزدان وصل میشود  دیوانه ای مثل قذافی سی میلیارد دلار در یک بانک آمریکایی داشته و آقا زاده اش  هم برای یک آواز چهل پنج دقیقه ای  یک میلیون دلار بخشش میکند  که آوازه خوان میفهمد که این پول دزدی است  آنرا میخواهد به خیریه ای بدهد که شوم بودن دزدی دامانش را نګیرد.   متاسفانه آنان ثروت دارند و بنده مزدور اجیر میکنند که با هواپیما  و بمب به جان ما حمله کنند  دیوانه ګان قدرتمند با وسیله ثروتهای دزدی شده شان توانایی استخدام قاتلان و آدم کشان را دارند و آنان را بجان ما میاندازند  و یا با بوق و نقاره  و با داشتن وسایل ارتباط جمعی مارا به بیراهه هدایت میکنند  تفرقه هارا مواظب باشید   دیګر هر بچه دبستانی میفهمد که جواب اعتراض به یک اشتباه و یا اینکه به یک تقلب نمی تواند با آدمکشی و بمباران های هوایی توسط مزدوران دیکتاتور دیوانه همراه باشد؟   زنده باد همه ملتهای و مردمان در زیر ستم  چه بین المللی و چه ملی و چه خودی و چه ناخودی   ما متفرق  و آنان متحد هستند   ما فقیر و آنان دزدان عظیم شان ثروتمند هستند   آنان دیوانه و آدمک ها را هم استخدام کرده اند که بجان ما بیاندازند   زنان و مردان آزاده بند ها را بګستلید و خود و فرزندانتان را آزاد سازید.


در روزنامه “لزاكو”، روزنامه اقتصادي صبح پاريس، گزارشي به چاپ رسيده است در مورد نگراني هاي مقامات حكومتي ايران ازاوضاع كشوروآغاز انتقال دارائي ها ازسوي اين مقامات.

لزاكو مي نويسد: انتقال دارائي ها از سوي مقامات كشوري و لشكري جمهوري اسلامي به بانك هاي خارجي ازاواسط ماه ژانويه آغاز شد و در جريان ماه فوريه گذشته شتاب بيشتري به خود گرفت.

لزاكو مي افزايد اين پول ها كه به ده ها و يا صدها ميليون دلارمي رسد، نه به بانك هاي غربي كه دراكثرمواقع به بانك هاي آسيائي در تركيه، مالزي، اندونزي، پاكستان، تركمنستان و بنگلادش صورت گرفته است.

به نوشته روزنامه فرانسوي، بانك هاي تركيه تائيد كرده اند كه يك قلم يكصد وهشتاد ميليون دلاردارائي هاي مقامات ايراني به اين كشورانتقال يافته و يك بانك مالزيائي نيز دريافت دويست و بيست ميليون دلاررا تائيد كرده است.

روزنامه اقتصادي فرانسه گزارش مي دهد كه بخشي از مقامات مربوط به جناح “اصولگرا”ي حكومت در حال بررسي مجرا هاي قانوني براي انتقال ثروت هاي خود به كشورچين كمونيست هستند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


Celebration of International Women’s Day
 
Against violence and gender apartheid in the Islamic Republic of Iran and in celebration of International Women’s Day and in solidarity with the struggle of Iranian women, we invite you to participate in our demonstration followed by street theatre and …

برگرفته از كتاب شاه گوش مي‌كند

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!