مشکل نیروگاه اتمی بوشهر چیست؟

مشکل نیروگاه اتمی بوشهر چیست؟

خط تبلیغی رسانه‌های غربی در
مورد گزارش جدید آمانو اگرچه شباهت‌های ثابتی به موارد قبلی داشت اما مشخصا
ادعای کاهش سرعت غنی‌سازی ایران که پس از گزارش قبلی آمانو در این
رسانه‌ها مطرح شده بود، بر اساس اطلاعات جدید موجود در گزارش فوریه 2011
مدیرکل آژانس رد شد.

به گزارش رجانیوز، بر اساس گزارش مدیرکل
مشخص شد که ادعای نفوذ ویروس استاکس‌نت به نطنز و از کار افتادن دستگاه‌ها
که بر مبنای آن کاهش سرعت غنی‌سازی ایران رخ داده، اساسا بی‌پایه بوده و
آن‌طور که آمانو گزارش داده اکنون بیش از پنج هزار دستگاه سانتریفیوژ در
نطنز فعال است.

با این حال، رسانه‌های غربی در گزارش جدید
بخشی از آن را که ناظر به اعلام ایران مبنی بر خروج سوخت از نیروگاه بوشهر
بود، برجسته کردند تا این‌بار ادعا کنند که استاکس‌نت که قبلا می‌گفتند
مخصوص نطنز ساخته شده، در زمینه اخلال در ن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!