گوید مهاجرانی این گوی و این میدان است

لازم به تذکر هست که من این شعر را در مورد سخنرانی‌ قبلی‌ مهاجرانی سرودم. ولیکن اساسا مضمون سخنرانی‌ مهاجرانی تغییری نکرده.

ایشان با تکیه بر ثروت های باد آورده خود و رفسنجانی‌، و در نتیجه با توان تبلیغاتی وسیع خودشون را به مردم تحمیل کرده اند و نه تنهاه از پیشینه ناسالمی برخوردار نیست که عملکردهای کنونی او نیز بسیار غیر دمکراتیک و خودسرنه است.

ما بارها در تظاهرات جلوی سفارت از نوچه های ایشان خواستیم که لیست شعارها را به رای افراد شرکت کننده بگذارند.

آنها نه تنها این کار را نکردند بلکه حتی با متوسل شدن به برخورد فیزیکی جلوی تبلیغ نظرات دیگران را نیز میگرفتن.

و تا بدنجا پیش رفتند که یک زندانی سابق)ابراهیم مظاهری( را که به شعارهایی همچون یا حسین میرحسین و یا الله اکبر مخالفت میکرد در لندن به زندان انداختند که بیچاره در زندان در گذشت. لازم به تذکر هست که ایشان از بیماریهای شدید افسردگی رنج میبرد و گاها رفتارهای نه معقول از او سر میزد. که البته اینها به جای کمک به او, او را روانه زندان کردند که در دسامبر 2010 در زندان در گذشت.

الان هم ادعا داره که خامنه ای دزد نیست.

همگان میدانند که خامنه ای نه تنها کنترل کامل روی درامد های ملی‌ همچون نفت، گاز ، … داره که علاوه بر آن بیت رهبری انواع و اقسام مالیات بر خرید کالاها را به حساب بیت رهبری واریز میکنه و فقط به مزدوران بسیجی‌ میرسه.

ماجرای 11 بیلیون دلار خروج پول به ترکیه و مصادره آن توسط دولت ترکیه چه بود؟

اساسا از نظر دمکراتیک خامنه ای به چه حقی‌ والیت خودش را به مردم تحمیل کرده.

کسانی‌ که به الفبای دموکراسی اعتقاد دارن نباید پشیزی به سخنان این آقا قائل بشن.

اون فرخ نگهدار که نوکر این آقاست و مثلا سمبل مشارکت سکولاریسم در جنبش سبز هست.

در این مورد هم مهاجرانی از بین پیغمبرا ن جرجیس را انتخاب کرده

من توجه کردم که بسیاری از دوستان با بها دادن به امثال کامبیز حسینی و کسانی‌ که در صدای آمریکا لانه کردن بیش از حد اهمیت قائل میشن و با اینها همصدا میشن. ما نمیتوانیم برای نجات مملکت و ایجاد دمکراسی به شعبان بی مخ ها ی متجدد تکیه کنیم.

گوید مهاجرانی این گوی و این میدان است
یا اینکه با ما باشید یا جایتان زندان است

گوید که جنبش سبز یک جنبش اسلامیست
این رنگ سبز جنبش از شال سیدان است

س و ب و ز سبز این اختصار باشد
ازسید بزرگ این دوره و زمان است

بیهوده وقت گیرید گر که خودی نباشید
گر راهتان جدا از جنبش جمکران است

گربرامام امّت دارید زره‌ای شک
این را شما بدانید‌ توهین به قرآن است

گوید به ‘خائن چپ’ یا ‘خائن لیبرال’
کشتار دوره شصت بار دگر نشان است

تردید اگر نمائید بر خبرگان رهبر
خط شما جدا از هر فرد با ایمان است

گوید به شخص رهبر ما را سهیم گردان
آینده شما در تأیید خبرگان است

در چارچوب قانون ما در پی‌ اسلاحیم
این خط و مشی ایشان برای این دوران است

آزادی بیان و آزادی اندیشه
محدود به حفظ نظم جمهور شیعیان است

آزادی زنان و آزادی جوانان
با چادر سیاه و ته ریش روضه خوان است

جمهوری شیعیان تثبیت باید گردد
این حرف آخر او با سایر ادیان است

آری درست گوید کاری عظیم دارد
هر کس فکرش در راه آزادی بیان است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!