اندر بحث مسلمانان “اعتدالگرا” و “افراطی”

از آنجا که در دهه های اخیردیده‌ام که رسانه های انگلیسی زبان و مقامات غربی و رؤسای جمهور محترم آمریکا در گفتارشان واژه های “اعتدال گرا Moderate” و “افراطی Extremist” را در اشاره به جماعت “مسلمان” به رواج می‌نهند، این ناچیزترین دیگر تاب نیاورده و بر آن شدم که به مروجین آن کذب و خریداران آن اکاذیب شاید نکاتی را متذکر شوم.

پس، مقاله ای انگلیسی در سایت وزین «ایرانیان دات کام» به درج رساندم تحت این عنوان که “چنان چیزی به عنوان ‘مسلمان اعتدالگرا وجود ندارد’ ” و بعد در نوشته دیگری سعی به تصریح آن نمودم. حال، فشرده همان مطالب به زبان خودمان:

ادعای این کمترین اصولا این است که بطور منطقی و بر مبنای ماهیت قرآن، که اگر آن را به مثابه کلام “لا ریب فیه” خود “الله تعالی” بپذیریم، و اسلام محمدی، جای شوخی و سفسطه و چانه زدن و تعبیرهای گوناگون در این راستا که چه کسی مسلمان است و درجات مختلف مسلمانی باقی نمی‌ماند.

یعنی اگر خود را مسلمان میدانی, قرآن را که برایت وحی منزل الله “خالق سماوات و ارض” است باید به تمامیت مقدس و واجب اطاعتش بپذیری و هیچ حکمی در آن را “استغفرالله” نمیتوانی نپذیری و پیروی نکنی و یا ماستمالی اش بکنی. چون در آن صورت تسلیم به امر نبوده و بنابر این مسلمانت نتوان خواند.

پس باید این پذیرفته شود که یا مسلمان هستی، که در آن صورت باید تمامیت قرآن را قبول داشته باشی و بدان مقید و متعهد و مطیع، و یا نیستی. لذا حیطه “تعدیل” که تو را به موجب آن “مسلمان اعتدالگرا” بخوانند، لایمکن است در آن رابطه. والسلام!

قرآن هم در اینکه با کفار چگونه باید رفتار کرد بسیار صریح است. 

حالا اگر کسانی که مثلا در آمریکا کار و زندگی میکنند و معتقدند که “مسلمان” هستند، به جهاد علیه همسایگان کافرشان و یا جهاد علیه نزدیکترین پایگاه نظامی در جوارشان با مسلسل و بمب و خمپاره برنمیخیزند دلیلش این نیست که آنان “مسلمانان اعتدالگرا” هستند. دلیلش این است که آنان علی‌التعریف “مسلمان” نیستند، اگرچه هم به اشتباه خود را مسلمان میخوانند. همین!

نمونه دیگرعاری از خشونتش هم خواهران به اصطلاح مسلمان بی حجابمان در غرب هستند که فقط وقتی که ماه رمضان می آید یک روسری توری را هشلهفی به سر میکنند به این تظاهر که بله ما داریم رعایت “ایام مقدس” را میکنیم! و همچنین برادران به اصطلاح مسلمان نمازنخوان مشروب خور ساکن ینگه دنیایمان که به موقعش تظاهر به روزه داری و تدین میکنند، میباشد.

و از جهتی دیگر هم، روا نیست که شخص مسلمانی را به دلیل انجام وظیفه دینی اش، چه منفجر ساختن عده‌ای نظامی آمریکایی در افغانستان و عراق باشد، چه به گلوله بستنشان در یک اتوبوس بیرون از فرودگاه فرانکفورت آلمان یا در پایگاه نظامی «فورت هود» تگزاس ، و چه حتی الله اکبر گویان به انفجار رساندن یک بمب اتمی در وسط شهر منهتن نیویورک در راستای به جهنم فرستادن شمار هرچه بیشتر کفار باشد، “مسلمان افراطی” بخوانیم. او فقط دارد به وظیفه دینی‌اش عمل میکند و “مسلمان” است به راستی. همین!

در آخر خلاصه اینکه یا مسلمان هستی، که آنوقت باید اسلام و قرآن را به تمامیتش قبول کنی و مطیع و مجری فرامینش باشی، یا نیستی. مزخرفاتی به عناوین “اعتدالگرا” و “افراطی” در آن رابطه بی معنی میباشند…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!