بزرگداشت روز جهانی زن در دومین سه‌شنبه اعتراض

در ایران فعالیت تبلیغاتی فعالان حقوق
زنان برای برگزاری مراسم ۸ مارس، روز جهانی زن افزایش یافته است. شیرین
عبادی و گروه‌های دیگر از جمله «شورای هماهنگی راه سبز امید» از تجمع‌های
اعتراضی در روز جهانی زن حمایت کرده‌اند.

روز ۸ مارس (۱۷ اسفند) روز جهانی زن با دومین “سه‌شنبه‌های اعتراض”
اعلام شده از سوی فعالین “جنبش سبز” مصادف است. فعالان حقوق زنان در نظر
دارند در این روز در تهران و دیگر شهرهای بزرگ  به خیابان‌ها آمده و برای
«حقوق برابر» که به گفته‌ی آنها «جز در یک حکومت دموکراتیک امکان‌پذیر
نیست» دست به تظاهرات بزنند.

نخستین “سه‌شنبه اعتراض” با تولد میرحسین موسوی مصادف بود. دومین
سه‌شنبه، ۱۷ اسفند، روز جهانی زن است و سومین سه‌شنبه، مراسم سنتی
چهارشنبه‌سوری در ایران است.

پیام شیرین عبادی

نخستین فراخوان را شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه نوبل صلح صاد…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!