درخواست دانشجویان برای آزادی موسوی و کروبی

دو انجمن اسلامی دانشجویی و بیش از ۲۸۰ دانشجو و دانش آموخته ایرانی خواهان آزادی فوری میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران آنان شده اند.

این دانشجویان و دانش آموختگان روز شنبه طی بیانیه ای مشترک، تغییر “رویه ظالمانه” حکومت در برخورد با معترضان و آزادی رهبران مخالفان را خواستار شدند.

آنها گفته اند: “کم ‌ترین خواست ما آزادی بی قید و شرط میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد، فاطمه کروبی و جمع کثیری از هموطنان، نخبگان و عزیزان این مرز و بوم است که به بهانه‌های واهی و در شرایط غیر انسانی و غیر قانونی در زندان‌های حکومت گرفتارند.”

جمهوری اسلامی مردمی بودن “جنبش سبز” معترضان را رد می کند و می گوید که با “جریان فتنه” و “اغتشاشگران” برخورد قانونی کرده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!