سام محمودی سرایی، خبرنگار روزنامه شرق بازداشت شد

بستگان سام محمودی سرایی، دبیر سرویس کتاب روزنامه شرق می گویند که او روز سه شنبه ۱۰ اسفند (اول مارس) پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شده است.

یکی از بستگان آقای محمودی سرایی به بی‌بی سی فارسی گفت: “آقای محمودی روز سه شنبه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، دادگاه داشت. بعد از ساعت 12 و نیم دیگر موبایلش جواب نمی داد و بعدا در تماسی کوتاه خبر داد که بازداشت شده است.”

به گفته این فرد مطلع، اطلاعی از دلیل بازداشت یا محل نگهداری آقای محمودی سرایی وجود ندارد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!