چهار مامور محیط بان در کردستان کشته شدند


خیرالله مرادی، مدیر کل محیط زیست استان کردستان با تایید کشته شدن چهار محیط‌بان در روز جمعه ۱۳ اسفند (۵ مارس) گفت: “این محیط بانان در مناطق آزاد و در زیستگاههایی غیر حفاظت شده کشته شد.”

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مرادی گفته است: “اين افراد از صبح جمعه در ماموريت اداری بودند که پس از ساعت ها بی خبری از وضعيت آنها، پيکر خونين آنها در نزديکی روستای دوشان در نزدیکی سنندج پيدا شده است.”

به گفته مدیر کل محیط زیست استان کردستان، این چهار محیط بان، محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی نام داشتند که توسط افراد ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار گرفته اند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!