یار موتورسوار چه گوارا درگذشت

اخبار روز:

www.akhbar-rooz.com

يکشنبه 
۱۵ اسفند ۱٣٨۹ – 
۶ مارس ۲۰۱۱

آلبرتو گرانادو، دوست قدیمی ارنستو چه گوارا، اسطوره چپ گرایان آمریکای لاتین در سن ۸۸ سالگی در کوبا درگذشته است.
به گزارش بی بی سی به نقل از رسانه های دولتی کوبا، آقای گرانادو به علل طبیعی درگذشته است.
آلبرتو گرانادو و چه گوارا در سال ۱۹۵۱ با موتورسیکلت به مدت هشت ماه
در آمریکای لاتین سفر کردند و مشاهدات این دو دانشجوی پزشکی از فقر و بی
عدالتی اجتماعی نقش بزرگی در شکل گرفتن افکار انقلابی آنها داشت.
ماجرای این سفر در سال ۲۰۰۴ در فیلم “خاطرات موتورسیکلت” به تصویر
کشیده شد. این فیلم بر اساس خاطرات چه گوارا و آلبرتو گرانادو ساخته شده
است.
پس از سرنگونی حکومت باتیستا در کوبا در سال ۱۹۵۹، چه گوارا ک… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!