آنقدر مأمور بود که انگار جنگی در پیش است!

اما آنچه دیروز بیش از همه توجه همگان را به خود جلب کرده بود حضور ماموران زن برای سرکوب مردم معترض بود. در تجمع سه شنبه گذشته، از نوجوانان 14 – 15 ساله برای سرکوب مردم استفاده شده بود و اکنون در روز جهانی زن، حکومت، زنان را در کنار مردان نظامی و بسیجی برای مقابله با مردم فرستاده بود.

خبرنگار “روز” گزارش داده است: دیروز براي اولين بار زنان بسيجي در شهر مستقر شده بودند و در ميدان انقلاب و روبروي دانشگاه تهران به تعداد زیاد حضور داشتند و گارد گرفته بودند. زیر چادر و دور مقنعه، چفیه داشتند و از نظر سنی هم حدودا بالای 40 سال به نظر می رسیدند.

براساس این گزارش، این زنان از نیروهای بسیج بودند و همزمان حضور نوجوانان کم سن وسال باعث اعتراض مردم شده بود. مردم در اتوبوس ها و تاکسی ها مدام از این قضیه ابراز تاسف میکردند که چرا از بچه های کم سن و سال برای سرکوب مردم استفاده می شود.

یک شاهد عینی از آرایش نظامیان حکومتی به روز می گوید:…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!