حذف هاشمی رفسنجانی؛ رونمایی از ساخت سیاسی جدید قدرت

اعلام رسمی دوران جدید در جمهوری اسلامی
خروجی واقعی مجلس خبرگان از منظر یک نهاد حقوقی، با بود و نبود اکبر هاشمی رفسنجانی، تغییر معناداری پیدا نخواهد کرد؛ چنان‌که موضع رسمی مجلس خبرگان در حوادث پس از انتخابات 88، علیه معترضان (سبزها) و تقبیح کنش اجتماعی ایشان بود.
اما از زاویه‌ ساخت حقیقی قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی، عدم ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجلس خبرگان رهبری، نشان از تغییر ترکیب نیروهای موثر در حاکمیت خواهد داشت.
شخصیت‌هایی چون اکبر هاشمی رفسنجانی در مقاطع متعددی خود را به‌ مثابه‌ یک عامل پیوند و “جمع‌کننده‌ تعارضات” تعریف کرده‌اند؛ و کنار رفتن اینان، نمی‌تواند مهم ارزیابی نشود.
به‌ ویژه که این حذف محتمل، در کوران حوادث پس از انتخابات محقق می‌شود. در روزهایی که “سبزها” تاکید دارند اعتراض‌های خیابانی خود را تا آزادی رهبران جنبش اعتراضی پی گیرند. تداوم حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!