افراد را دستگیر میکنیم، اگر رهگذر بودند آزاد میشوند!

رییس کل دادگستری استان تهران اذعان کرد که بسیاری از بازداشت های خیابانی، به طور کور و تصادفی صورت می گیرد که آشکارا غی قانونی است. او خاطرنشان کرد: هم‌اکنون افراد را دستگیر می‌کنند، بعد از دستگیری کسانی که لغزیدند یا رهگذرند آزاد می‌شوند!

به گزارش ایسنا، سیدعلیرضا آوایی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره تعداد آمار افراد بازداشت شده در تجمع روز سه‌شنبه ۱۷ اسفند گفت: آمار دقیقی ندارم این سوال را باید از دادستان بپرسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای برخورد با تجمعات غیرقانونی که در گوشه و کنار تهران انجام می‌شود دارید؟ گفت: این کار الان انجام می‌شود‌، هم‌اکنون این افراد را دستگیر می‌کنند، بعد از دستگیری کسانی که لغزیدند یا رهگذرند آزاد می‌شوند تا افرادی که برنامه‌ریزی شده باشند، مسبب باشند و بخواهند امنیت را بر هم بزنند قطعا دستگاه قضایی هم آنها را نگه می‌دارد و هم برخورد قانونی با آ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!