انتقاد شدید رهبر ایران از رواج ‘هتاکی’

او توهین و فحاشی هواداران حکومت به مخالفان سیاسی خود را باعث ضربه خوردن به “شکوه و عظمت نظام اسلامی” دانست و گفت: “برخی جوانان با اخلاص، مومن و خوب، متأسفانه تصور می کنند که اینگونه اقدامات وظیفه است، اما این رفتارها دقیقا خلاف و عکس وظیفه است”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!