هشدار شدیداللحن آیت الله العظمی وحید خراسانی

این استاد شاخص حوزه علمیه قم كه از برجسته ترین مراجع تقلید شیعیان جهان محسوب می شود، در درس خارج اصول خود در روز چهارشنبه كه به بحث تفسیر سوره یس در موضوع حكمت قرآن اختصاص داشت، به مناسبت نسبت های ناروای مسیحیان نسبت به حضرت داود(ع) به فعالیتهای گمراه كننده مسیحیت در ایران پرداخته و تصریح كردند:

این مسیحیت با این ریشه در این كشور، جوانان شیعه را گمراه می كند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یكی نیست به این دستگاه … بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال ومضل حتی در قم به چه معناست؟

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!