تحریم دو مقام دیگر ایرانی

در سپتامبر ۲۰۱۰، ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار تحریم هایی بر اعضایدولت ایران بدلیل مشارکت در نقض دائمی و جدی حقوق انسانی مردم ایران برقرار ساخت. هشت مقام، از جمله وزیر اطلاعات و امنیت و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله آنها بودند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دلیل چنین اقدامی را توضیح داد:
****
زیر نظر این مقامات یا به دستور آنها، شهروندان ایران خودسرانه دستگیر شده اند، هدف ضرب و شتم، شکنجه، تجاوز جنسی، و باجگیری قرار گرفته اند و به قتل رسیده اند. با این حال، دولت ایران بارها درخواست  های جامعه بین المللی را برای پایان دادن به این بدرفتاری ها و آزارها نادیده گرفته است

حالا دو عضو دیگر دولت ایران به فهرست اضافه شده اند. وزارت خزانه داری آمریکا وضع تحریم هایی را علیه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمد رضا نقدی، فرمانده نیروی بسیج اعلام کرد و آنها را در نقض جدی حقوق بشر مر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!