عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار ایرانی، به شش سال زندان محکوم شد

عبدالرضا تاجیک بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال گذشته سه بار بازداشت شده است.

او ابتدا در نخستین روزهای پس از انتخابات بازداشت شد و ۴۶ روز در زندان بود.

آقای تاجیک مجددا در موج بازداشت های بعد از وقایع عاشورای سال ۸۸ بازداشت شد و ۶۰ روز دیگر را در زندان گذراند.

او روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ و در سالگرد انتخابات مناقشه برانگیز سال ۸۸، برای سومین بار بازداشت شد و تا اول دی ماه در زندان بود و با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.

پروین تاجیک، خواهر عبدالرضا تاجیک، نیز در آذر ماه به اتهام ” اقدام تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد.

ظاهرا علت محکومیت خانم تاجیک مصاحبه با رسانه ها درباره وضعیت برادرش در زندان بوده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!