افزایش سی‌هزارتومانی حداقل دستمزد کارگران در ایران

جلب رضایت همزمان کارگران و کارفرمایان بر سر دستمزد‌ها تقریبا ناممکن است. حد اقل دستمزد کارگران ایرانی در سال ۱۳۹۰ اعلام شده، آن هم در میانه اجرای برنامه حذف یارانه‌ها و شرایط دشوار اقتصادی. با توجه به تورم ایران، افزایش کمتر از سی هزار تومان، بسیاری از کارگران را راضی نمی‌کند. از آن طرف کارفرمایان و صاحبان صنایع می‌گویند که همین افزایش اندک هم آن‌ها را تحت فشار می‌گذارد.

>>>

recommended by    |

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!