برگزاری کنفرانس ‘پس از ۲۵ بهمن’ در لندن

روز گذشته در دانشگاه وست مینستر لندن، کنفرانسی با حضور فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران با عنوان پس از ۲۵ بهمن برگزار شد. هدف از برگزاری آن، بررسی تحولات سیاسی پس از تجمعهای اعتراضی در روز ۲۵ بهمن و پس از آن بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!