تماس تلفني صالحي با دبيركل سازمان ملل متحد درباره بحرين

تماس تلفني صالحي با دبيركل سازمان ملل متحد درباره بحرين
تهران – علي اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان شامگاه سه ‌شنبه با ‘ بان كي مون’ دبيركل سازمان ملل متحد در خصوص وضعيت حساس بحرين مذاكره كرد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!