رژيم صهيونيستي براي سركوب انقلابيون ليبي نيروي كمكي اعزام مي كند

تهران – رژيم صهيونيستي براي كمك به ‘معمر قذافي’، ديكتاتور ليبي و سركوب انقلابيون اين كشور نيروهاي كمكي متشكل از مزدوران آفريقايي و نيروهاي القاعده، اعزام مي كند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!